Право на компенсацію матеріальної шкоди

Отримавши тілесні ушкодження, потерпілий перебуваючи у лікарні несе значні матеріальні та моральні збитки, намагаючись отримати лікування, яке в нашій держави нажаль не безкоштовне.

Під час перебування в лікарні потерпіла особа змушена витрачати десятки тисяч гривен на ліки, та після проходження першого етапу лікування, повертаючись додому, потерпілий продовжує лікування місяцями та містеріальні втирити складають в сотні тисяч гривень.

Крім того, потерпілий та його родичі несуть значні моральні страждання, які також складаються в сотні тисяч гривень.

Нажаль не слідчі, не прокурори не роз’яснюють потерпілим їх законні права по отриманню відшкодування за скоєні відносно них злочини.

У відповідності до ст. 22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Збитки відшкодовуються у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Крім того, статтею 22 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є:

  • втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
  • доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Крім того, потерпілий може претендувати і на компенсацію втраченої вигоди завданої злочином.

Крім того, стаття 1167 Цивільного кодексу України передбачає, що неправомірні дії є підставою відповідальності за завдану моральну шкоду фізичній oco6i.

Право на компенсацію моральної шкоди

Згідно статей 23, 1167 Цивільного кодексу України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її права. Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відшкодування витрат на адвокатську допомогу

Відповідно до ст. 137 ЦПК України витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Статтею 138 ЦПК України передбачено, що Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.

Слід звернути на те, що частиною 8 статті 141 ЦПК України встановлено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Заява з відповідними доказами про компенсацію витрат пов’язаних з правничою допомогою буде подана суду у строки та у відповідності з вимогами ч. 8 ст. 141 ЦПК України.

Згідно до вимог п. 9 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, слід зазначити, що потерпілий позивач може просити суд компенсувати наступні витрати, пов’язані с правовою адвокатською роботою, що включає:

  • аналіз матеріалів кримінального провадження
  • складання скарг, клопотань, заяв у кримінальному провадженні
  • технічна підготовку заяви, скарг, клопотань у цивільному впровадженні
  • складання заяв, скарг, клопотань у цивільному впровадженні
  • відвідування правоохоронних органів та посадових осіб

Порядок подання на моральне та матеріальне відшкодування

У відповідності до ч. 2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку цивільного судочинства (ч. 4 ст. 128 КПК України).

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв’язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства (ч. 5 ст. 128 КПК України).

Звертаю увагу на те, що відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв’язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Зважаючи на те, що кримінальним процесуальним законодавством встановлений певний порядок дослідження доказів та подання їх суду, зазначення та посилання на них заздалегідь у цивільному позові буде суперечити основним засадам кримінального судочинства, рівності перед законом і судом, змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, диспозитивної, закріплені ст. 11, 22, 26 КПК України.